På Förskolan Ljuset använder vi oss av appen TYRA som hjälper oss i vårt arbete med pedagogisk dokumentation. Där kan våra pedagoger enkelt dela dokumentation som bilder och förklarande texter kopplade till läroplanen (Lpfö18) och barnkonventionen. Appen kan förenkla kommunikationen mellan förskolan och hemmet och den ger personalen och föräldrar helt nya möjligheter!

Nedan kan du läsa om alla de valbara funktioner som finns i TYRA-appen för er vårdnadshavare:

  • Enkelt följa barnets vardag i förskolan via en telefon, läsplatta eller dator.
  • Få snabb och viktig information från avdelningen och/eller förskolan.
  • Föra en dialog med barnets pedagoger om sådant som känns angeläget.
  • Frånvaro
    • Anmäl ditt barn när det är sjukt.
    • Det är viktigt att ringa till förskolan vid smittsamma sjukdomar så som magsjuka och vattkoppor.
  • Möjlighet att ladda hem barnets/barnens digitala portfolio.

https://tyra.io/se/

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.