Syn på barn och kunskap

Alla barn föds nyfikna och vetgiriga med förmågor och kompetenser. Barn är aktiva och vill utvecklas och lära. Vi ser alla barn som unika, med likheter och olikheter och ser detta som en tillgång. Alla barn ska få känna tillfredsställelsen av att göra framsteg, övervinna svårigheter och få känna att de är en tillgång i gruppen.

Barn lär genom att undersöka och utforska både enskilt och i samspel med andra. Vi ser kunskap som en pågående process, där engagerade pedagoger är medforskande, reflekterande och utmanar utifrån barnens intressen och behov med läroplanen som grund. Miljön är viktig och skall vara inspirerande, tydlig, utmanande och locka till utforskande, lek, lärande och möten. Vi ska erbjuda varierande aktiviteter under dagen/veckan/året, balans mellan aktivitet/lugn och ro, inne/ute, kultur mm. Lärande sker i relation med andra, i samspel mellan barn, miljö, material och pedagoger.

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.