Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen: det som barnen är upptagna med här och nu och det som intresserar dem.

Förskolans personal försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan att ha bestämda förväntningar. En insamling handlar om att fånga vad barnen gör och hur deras relationer till andra är.

Insamlingen kan ske till exempel genom att

 • ta bilder
 • göra anteckningar
 • samtala med barnen

Pedagogisk dokumentation har ofta fokus på lärprocesserna – inte barnen själva. Därför behöver man inte visa barnens ansikten utan det kan räcka med exempelvis händer som arbetar med lera eller barnens pågående byggen.

Barnens frågor och resonemang blir viktiga för hur personalen väljer att gå vidare:

 • Vad tycker barnen att man har missat att ta med i dokumentationen?
 • Vad upplever de som det viktigaste?
 • Vad vill de pröva nästa gång?

På fredagar reflekterar och analyserar arbetslagen den dokumentation som de gjort, genom att fundera över:

 • Vad har vi fått syn på?
 • Har vi fått svar på vår frågeställning?
 • Vad behöver vi utveckla i arbetslaget?
 • Vad kan vi bli bättre på?
 • Vad har vi missat?
 • Möter vår pedagogiska miljö upp det vi vill nå?

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.