Klagomål och synpunkter

Klagomål

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolans verksamhet, den pedagogiska omsorgen eller något annat vill vi gärna veta det. Vi ser det som en förbättrings möjlighet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechefen så kan ett möte bokas för vidare dialog.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på nedanstående klagomålsblankett.

Hitta hit

  • Demo

    NORRA

    Jorden och Stjärnan
  • Demo

    SÖDRA

    Månen och Solen
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.