Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen

För medarbetare

 

 

Om Dataskyddsförordningen (GDPR) för dig som medarbetare

Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam

och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att skydda

varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av

personuppgifter. På de här sidorna kan du läsa mer om vad förskolan ljuset gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du som medarbetare har.

 

Så behandlar vi dina personuppgifter

I rollen som arbetsgivare behöver Förskolan Ljuset hantera dina personuppgifter. Det är

bland annat för att kunna kommunicera med myndigheter, följa lagstiftning och

kollektivavtal, men även för att du ska kunna använda de administrativa system som behövs i ditt arbete. Här nedan kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behöver spara olika personuppgifter.

 

Medarbetarens rättigheter

Som medarbetare har du alltid rätt att få information om varför Förskolan Ljuset behöver

behandla dina personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de ska förvaras och vad de ska användas till. Du har också rätt att få information om

vilken rättslig grund som finns för att din arbetsgivare ska få behandla dina

personuppgifter. Förskolan Ljuset kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. Nedan ser du vilka typer av personuppgifter vi samlar in. Du har alltid rätt att ifrågasätta hur Förskolan Ljuset hanterar dina personuppgifter, och du

kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som Förskolan Ljuset behandlar.

 

Vad får jag som medarbetare göra?

Inom Förskolan Ljuset är det viktigt att vi skyddar våra barns integritet och rättigheter när vi behandlar deras personuppgifter. Detsamma gäller när man behandlar sina kollegors

uppgifter. För att du ska känna dig trygg i det dagliga arbetet finns här en kort vägledning.

När du ska hantera personuppgifter, tänk först efter om uppgifterna verkligen är

nödvändiga. Om de är det, är nästa steg att tänka på vilken typ av personuppgift det handlar om och vilket skydd som krävs för att du ska hålla dig till förordningen. Till

exempel är det viktigt att inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt, och att känsliga uppgifter lagras i säkra system.

 

Anställd på Förskolan Ljuset

För Anställd på Förskolan Ljuset behandlar vi 14 olika typer av personuppgifter: Adress,

Namn, Personnummer, E-postadress, Telefonnummer, Facklig tillhörighet, Närmast

anhörig relation, Närmast anhörig telefon, Barns personnummer, Närmast anhörig Namn,

Skyddad ID, CV, Utdrag ur belastningsregistret, Foto.

Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är Språk och Kultur AB.

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.