Stjärnan

Stjärnan är storbarn avdelning som har barn i åldern 4-6 år. Vi som arbetar på avdelningen är Anna och Sumia.
Vi arbetar för att barnen ska få vara med och ha inflytande över sin dag på förskolan, få en trygg miljö och för att varje barn ska få utmaningar utifrån sina förutsättningar.
I vår pedagogiska miljö arbetar barn med matematik, färg, form, dans och språk m.m.
Det är viktigt att hjälpa barnen att bli självständiga och att få en god social förmåga. Vi stimulerar barnen till att hitta egna vägar till konfliktlösningar.
Den fria leken är av stor vikt eftersom den stimulerar barnens fantasi och sociala förmåga. Det är därför viktigt för oss att erbjuda en stimulerande och lärande miljö.

Utevistelsen är en viktig del av verksamheten som vi anpassar efter barnens intresse och behov. En dag i veckan har vi utflykt då vi använder oss av vårt närområde och går till olika platser som Folkparken eller går på en promenad för att se vad som kan upptäckas.

stjarnan

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.