Solen

Hos oss på Solen har vi nära till Vrinneviskogen, olika lekplatser, en idrottshall och ett riktigt fint grönområde. 


Solen är en avdelning för de äldre barnen från tre till sex år. Vi som arbetar på avdelningen har ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Vi strävar efter att få barnen att känna sig trygga och välkomna. I samspel med barnen skapar vi en utvecklande och stimulerande lärandemiljö.

”Barnen utvecklar en god kommunikativ kompetens när de får tillgång till sin förmåga att uttrycka sina tankar, upplevelser, erfarenheter och ges möjlighet att ge uttryck för sina åsikter genom ord, bild samt estetiska och andra uttrycksformer”. (Lpfö 98, reviderad 2016, s.11)


Vi strävar efter att barnen ska ha tillgång till att påverka sin vardag och den miljö de befinner sig i. Vi hjälper barnen att bli självständiga individer och försöker därför stärka dem i att själva hitta lösningar när konflikter uppstår. Vi ser till att även föra dialoger med barnen som stimulerar och utvecklar deras sociala förmåga. 

Tillsammans med barnen ser vi till att genom leken få med olika moment som: matematik och teknik. Vi har även sagostunder där vi jobbar mycket med språk utvecklingen. Vi strävar efter att göra vår utemiljö lockande och stimulerande för barnen. Två gånger i veckan går vi till Vrinneviskogen där barnen får möjlighet att utforska naturen. Vi går även på promenader och till olika lekplatser.

Vi önskar er varmt välkomna!

Kontakt: 0768 72 62 85

monen2
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.