Jorden

Förskolan är belägen på Luntgatan i Norrköping.

Jorden är en av två avdelningar på förskolan Ljuset Norra där det finns barn mellan 1-3 år, just nu är vi 8 barn på Jorden.
Inomhusmiljön är anpassad till en förskola vilket innebär att det finns rum för olika aktiviteter, så som vilorum, pusselrum med mera. Jorden har en väldigt trivsam och ombonad  atmosfär  samt välkommande känsla .Enligt förskolans läroplan (Lpfö, reviderad 2010) :”Innemiljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskap och färdigheter”.
Gården är mysig och man har bra översikt över barnen. Förskolan är belägen nära Folkparken och strömmen som inbjuder till många aktiviteter. Utemiljön ska betraktas som en viktig lärandemiljö. Barn i förskolan tillbringar 40-60 procent av sin aktiva tid under dagen utomhus. Det finns undersökningar som visar att förskolebarn som tillbringar mycket tid ute håller sig friskare. Utemiljön stimulerar  kroppen och kroppsminnet och lär oss klara av såväl teoretiska som praktiska uppgifter på ett bättre sätt. Barn som vistas ute i en variationsrik miljö stimuleras också till bättre motorik och balansförmåga och är enligt studierna mer fysiskt aktiva.

Kontakt: 0733 26 70 39

jorden2

 

Hitta hit

  • Demo

    NORRA

    Jorden och Stjärnan
  • Demo

    SÖDRA

    Månen och Solen
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.