Avdelningar

Ljusets förskola Söder , Månen och Solen

förskola söder består av två avdelningar, Månen och Solen. Månen är en småbarnsavdelning för barn från ett till tre år och Solen är en avdelning för barn från tre till fem år. Vi strävar efter att skapa en innemiljö som främjar barns fantasi, väcker nyfikenhet, lockar till lek och utmanar till lärande.

Vår verksamhet byggs på glädje och trygghet där barnens delaktighet ses som en tillgång. Vi vill att barnen ska ha tillgång till att påverka sin vardag och den miljö de befinner sig i. Genom att fånga upp barnens intressen får vi möjlighet att skapa nya samtal, projekt och utmaningar som leder till lärande. Förskolan arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö, reviderad 2010) och ser till varje barns enskilda behov och låter dem utvecklas efter sin egen förmåga.

Att skapa goda relationer med barn och föräldrar anser vi vara väldigt viktigt då det skapar en stabilare grund för vår verksamhet och en trivsammare miljö för era barn. Vi på förskolan ser till att skapa ett gott samarbeta med föräldrar och att låta föräldrar ha en inblick i den verksamheten som deras barn befinner sig i.

sodra

 

sodra3

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.